تائیدیه ها

تاییدیه ها

_

تاییدیه های اخذ شده توسط شرکت سهند افزار پاسارگاد

شرکت سهند افزار پاسارگاد  همواره به تلاش روز افزون خود در راستای جلب رضایت مشتریان خود و تولید محصول با کیفیت ادامه داده است. و همواره سعی بر آن داشته تا به اهداف خود در این زمینه پایبند بوده و در جهت تحقق آنان بکوشد.

در همین راستا، و بر مبنای میزان اهمیت نظرات مشتریان ما در ادامه ی این راه؛ تائیدیه های اخذ شده از ایشان را به این وسیله در دسترس عموم قرار دادیم تا نشان دهیم که رعایت  اصل رضایتمندی مشتری، همیشه سرلوحه ی کار ما قرار دارد.

تاییدیه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
تاییدیه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
تاییدیه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
تاییدیه شرکت پژوهش راه سازان
تاییدیه شرکت صدرآب صنعت
تاییدیه شرکت توان افزار
تاییدیه شرکت گیلامهر